Grafisch element Grafisch element

vervoer

We reizen veel en vaak. Voor werk, studie, sport of uitjes. Dat zorgt regelmatig voor files en de vervuiling is slecht voor onze gezondheid en het milieu. Gelukkig zijn er steeds meer andere manieren om ons te verplaatsen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets en door te kiezen voor elektrische auto’s of deelvervoer. Zo wordt de stad schoner, krijgen we meer ruimte voor groen en blijft Delft ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar.