Wet- en regelgeving

Op weg naar een duurzame toekomst komen er steeds meer regels. Zo is er een energiebesparingsplicht voor bedrijven en moeten kantoren sinds 2023 verplicht energielabel C of hoger hebben. Het is slim om te controleren of jouw bedrijf en pand voldoen aan de regels.

Energiebesparingsplicht

Elk bedrijf dat jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur (kWh) stroom of 25.000 kubieke meter (m³) gas verbruikt, is verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om maatregelen die je binnen 5 jaar terugverdient. Ook moet je rapporteren welke maatregelen je hebt genomen.

Lees meer over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing.

Energielabel C voor kantoren

Heb je een kantoor met een oppervlakte van meer dan 100 m²? Dan moet jouw kantoor sinds 1 januari 2023 waarschijnlijk een geldig energielabel C of beter hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen? Dan mag je het niet meer als kantoor gebruiken. Op de website van RVO vind je meer informatie over deze verplichting.