Grafisch element Grafisch element

Annie: "We hebben een fietsenplan en hebben elektrische fietsen voor medewerkers die op huisbezoek gaan." 

Annie: "We hebben een fietsenplan en hebben elektrische fietsen voor medewerkers die op huisbezoek gaan." 

Annie: ‘We hebben een fietsenplan en elektrische fietsen voor huisbezoeken.’

Bij GGZ Delfland gaan gezond en duurzaam hand in hand

Annie Dijkshoorn is duurzaamheidscoördinator bij GGZ Delfland, waar ze sinds 2016 grote stappen hebben gezet. Annie: “Bij goede zorg voor mensen hoort ook een goede zorg voor een gezonde leefomgeving.”

Jullie werken al langer aan de verduurzaming van jullie organisatie. Welke stappen hebben jullie inmiddels gezet?

“Je hebt natuurlijk de voor de hand liggende maatregelen . Zo hebben we al jaren geleden een flinke investering gedaan en alle verlichting binnen en buiten vervangen door led. Dat merk je direct terug in het verbruik. Ook liggen er nu zonnepanelen op alle beschikbare daken, en op andere plaatsen hebben we groene daken. Daarnaast doen we grotere investeringen . Zo renoveren en verduurzamen we onze panden en is ons nieuwste gebouw hier op het Sint Joristerrein in Delft BENG: bijna energieneutraal. Verder is alles wat we nieuw aanschaffen in ons wagenpark elektrisch. We hebben een fietsenplan en hebben elektrische fietsen voor medewerkers die op huisbezoek gaan. Als het dan net te ver is voor de gewone fiets, hoef je toch de auto niet te pakken.”

‘Je hebt een bronzen, zilveren en gouden niveau, en met brons voldoe je aan de wet- en regelgeving. Wij hebben zilver behaald.’

Hoe weet je waar je moet beginnen?

“Er zijn best wat handvatten. Je kunt eerst kijken naar het laaghangend fruit, bijvoorbeeld met de Erkende Maatregelenlijst. Daarin staan energiebesparende maatregelen die je binnen 5 jaar terugverdient en die voor grotere bedrijven en organisaties ook verplicht zijn om te nemen . Sommige maatregelen moet je direct nemen, anderen kun je op een natuurlijk moment doorvoeren. Denk aan het isoleren van leidingen of het installeren van tijdschakelaars voor de verwarming. Die hebben we nagenoeg allemaal uitgevoerd. En het Milieuplatform Zorg heeft een Milieuthermometer Zorg samengesteld, waar we veel aan hebben gehad.”

Een Milieuthermometer Zorg?

“De Milieuthermometer is een milieumanagementsysteem met allerlei onderwerpen op het gebied van verduurzamen en milieu. Denk aan energie, vervoer, schoonmaak, voeding, inkoop en natuurlijk vastgoed. Maar ook beleid en managementtools. Het is een document met ruim 100 maatregelen die je stapsgewijs kunt nemen. Je hebt een bronzen, zilveren en gouden niveau, en met brons voldoe je aan de wet- en regelgeving. Wij hebben sinds 2018 het niveau zilver voor meerdere van onze gebouwen.”

Foto van een deel van het GGD gebouw waar Annie over praat

Wat heeft het jullie organisatie al opgeleverd?

“Natuurlijk helpen we het milieu en klimaat doordat we onze CO2-footprint verkleinen. We zijn ons ervan bewust dat we als organisatie een serieuze impact kunnen maken met onze verduurzaming. Maar onze maatregelen zijn ook positief voor iedereen die hier woont en werkt. Zo worden kant-en-klare maaltijden steeds meer vervangen door vers koken met de cliënten. Daarbij willen we ook meer plantaardig koken. Bovendien verbeteren we het werkklimaat voor onze medewerkers. Een gezonde werkplek maakt ons een aantrekkelijke werkgever.”

Jullie hebben dus al forse stappen gezet. Heb je nog meer ambities?

“Zeker! Je bent nooit klaar, maar we doen het stap-voor-stap. Zo gaan we kijken of we energie van onze zonnepanelen kunnen opslaan en onderzoeken we of we op onze locatie in Schiedam van het gas af kunnen. We zijn verder bezig om minder wegwerpmaterialen te gebruiken. Daar zijn we nog niet helemaal vanaf, maar dat blijf ik wel belangrijk vinden. Ook bij de verduurzaming van onze leveranciers en partners is nog winst te behalen. Duurzaamheid is inmiddels een belangrijk criterium bij onze aanbestedingen en in de toekomst gaan we daar vanuit de hele zorgketen nog meer op sturen.”

Waarom zou je andere organisaties en ondernemers ook aan willen sporen om aan de slag te gaan?

“Er zijn meerdere redenen. Er komen steeds strengere eisen vanuit wet- en regelgeving.. Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld te maken met de eisen van zorgverzekeraars. Hoe later je instapt, hoe meer geld het gaat kosten, en voor je het weet loop je achter de feiten aan. Ook partners en klanten vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Als je daar niet serieus mee bezig bent, dan gaat de keuze naar een andere partij.”

Welke tips heb je daarbij voor ze?

“Zoek om te beginnen naar houvast, zoals een leidraad of in ons geval een milieuthermometer. Wat ook werkt is de samenwerking opzoeken. Kijk bijvoorbeeld of een Green Deal bestaat voor jouw branche. Soms zijn er ook subsidies die je kunt gebruiken. Zo hebben wij eerder aanvragen ingediend bij de DUMAVA, de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. En zoek initiatieven of ondersteuning vanuit brancheorganisaties, gemeenten en andere overheden. Die kunnen je zeker helpen om bepaalde stappen te nemen.”

Dat klinkt vooral als móéten.

“We zitten in een transitie en die verdwijnt niet meer. We moeten er inderdaad met z’n allen de schouders onder zetten. Maar het is ook gewoon leuk: onderzoeken wat je nog meer kunt doen om bij te dragen aan een beter milieu. Want: bij goede zorg voor mensen hoort ook een goede zorg voor een gezonde leefomgeving .”