Schoon vervoer

Delft is op weg naar een emissievrije toekomst. Daarvoor wordt de binnenstad binnenkort een nul-emissiezone. Hier zijn bestelauto’s en vrachtwagens die uitlaatgassen uitstoten straks niet meer welkom. Kom ook in beweging en maak tijdig de overstap op schoon vervoer!

Nul-emissiezone

De uitstoot van het verkeer is slecht voor de luchtkwaliteit. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om deze uitstoot te verminderen. Daarom hebben steeds meer steden een nul-emissiezone, ook Delft. Dat betekent dat alle nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens straks geen schadelijke stoffen meer mogen uitstoten. Voor oudere voertuigen geldt een overgangsregeling tot 2030.

Wil je weten of en tot wanneer jouw voertuig in de nul-emissiezone mag rijden? Controleer dan je kenteken bij Op weg naar ZES.

Overstappen op schoon vervoer

De nul-emissiezone kan ook gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Het is daarom belangrijk om je nu al voor te bereiden op de overstap naar schoon vervoer. Voor die overstap zijn subsidies beschikbaar:

Informatie en advies

Wil je hulp bij het overstappen op duurzamer of elektrisch vervoer? Je kunt advies krijgen bij Zuid-Holland Bereikbaar over:

  • Vervoer binnen nul-emissiezones
  • Overstappen op een elektrische bestelauto
  • Subsidies en belastingvoordelen
  • Mogelijkheden voor het rijden van minder ritten

Neem voor een adviesgesprek contact op via Jan-WillemDikmans@zuidhollandbereikbaar.nl. Of bel naar 06 517 90 385. Je kunt ook je vragen stellen aan de gemeente Delft via het contactformulier of 14015.